تولید ترموکوپل

تولید ترموکوپل

تولید ترموکوپل

تولید ترموکوپل: تروکوپل ها  از پر کاربردترین سنسورهای اندازه گیری دما محسوب می شوند . این سنسورهای ساده با استفاده از اتصال یک فلز و آلیاژ آن و با توجه به اثر سیبک تولید میشوند و با همین مکانیزم ساده قادر به اندازه گیری دما به راحتی در رنج وسیعی از زیر صفر تا حدود 1700 درجه می باشنددر صنایع بسیاری موردکاربرد دارند که می توان صنایع تزریق پلاستیک ، تانکرها و مخازنی که احتیاج به تولید حرارت از بیرون دارند ، صنایع غذایی ، دارویی ، و غیره کاربرد دارند برچسب ها: تولید ترموکوپل,ترموکوپل,انواع ترموکوپل

برچسب ها :
تولید ترموکوپل,ترموکوپل,انواع ترموکوپل+k+s+j+pt100