المنت کمربندی سرامیکی|المنت تخت سرامیکی

المنت کمربندی سرامیکی|المنت تخت سرامیکی

المنت کمربندی سرامیکی|المنت تخت سرامیکی

موارد استفاده المنت های سرامیکی در صنعت بیشتر در صنایع قالب گیری پلاستیک می باشد که شامل دستگاه های تزریق پلاستیک , ماشین های فرآوری پلاستیک , اکستروژن ها می باشند.




المنت های سرامیکی (سنگی )(آجری) در انواع مسطح وگرد قابل ساخت می باشند.

برچسب ها:

المنت سرامیکی,المنت سرامیکی سنگی,المنت سرامیکی آجری

برچسب ها :
المنت سرامیکی,المنت سرامیکی سنگی,المنت سرامیکی آجری